Twoja Firma Twoj Sukces

Zwrot weksli -dotyczy pierwszej tury rekrutacji „Twoja firma-Twój sukces”, tj. osób które zakładały działalność w VIII.2018 r.

Informujemy iż, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości §8 pkt 14 „Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy (Weksel) zostanie Uczestnikowi Projektu zwrócony na jego pisemny wniosek, po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia przez niego …

Zwrot weksli -dotyczy pierwszej tury rekrutacji „Twoja firma-Twój sukces”, tj. osób które zakładały działalność w VIII.2018 r. Czytaj dalej »

Wyniki Komisji Oceny Wniosków Wsparcia Pomostowego II tura

Fundacja Conceptus ogłasza, iż po obradach Komisji Oceny Wniosków o przyznanie Wsparcia Pomostowego wszyscy Uczestnicy II tury rekrutacji projektu Twoja firma – Twój sukces są rekomendowani do przyznania wsparcia. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy Projektu uprawnieni są do przeznaczenia pomocy finansowej ze wsparcia …

Wyniki Komisji Oceny Wniosków Wsparcia Pomostowego II tura Czytaj dalej »

Wyniki Komisji Oceny Wniosków- II tura

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków(KOW)  zakończyła ocenę Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały rekomendowane do dofinansowania. Serdecznie Gratulujemy! Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status rekomendowano do …

Wyniki Komisji Oceny Wniosków- II tura Czytaj dalej »

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) II tura

Informujemy, że Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości można składać do 17.12.2018 w biurze projektu przy ul.Bujwida  34 a/4 we Wrocławiu w godzinach pracy biura. Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do nich: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w …

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) II tura Czytaj dalej »

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu

Serdecznie gratulujemy Państwu zakwalifikowania się do projektu! Pod koniec października skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić chęć udziału w projekcie oraz ustalić dalsze kroki. Prosimy o odbieranie telefonów oraz monitorowanie poczty e-mail. Szkolenia i doradztwo będą odbywać się we Wrocławiu. Etap szkoleniowo-doradczy będzie realizowany w listopadzie oraz na początku grudnia. Po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego składają Państwo …

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu Czytaj dalej »

Wyniki II rekrutacji do projektu

Informujemy, że komisja rekrutacyjna do projektu zakończyła obrady. Poniżej znajduje się lista rankingowa kandydatów do projektu: Lista rankingowa – II rekrutacji wyniki II rekrutacji – wersja 2 poprawiona W wypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych,  do udziału w projekcie zostanie zaproszona kolejna osoba z listy rezerwowej. Jeżeli, ktoś z osób zakwalifikowanych do projektu, będzie chciał zrezygnować prosimy …

Wyniki II rekrutacji do projektu Czytaj dalej »

II tura rekrutacji do projektu „Twoja firma – Twój sukces”

Informujemy że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu w ramach II tury rekrutacji odbędzie się w terminie 31.08.2018 – 06.09.2018. Formularze należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera do Biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty założone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura, a nie …

II tura rekrutacji do projektu „Twoja firma – Twój sukces” Czytaj dalej »

Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków(KOW)  zakończyła ocenę Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały rekomendowane do dofinansowania. Serdecznie Gratulujemy! Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status zakwalifikowano do …

Wyniki Komisji Oceny Wniosków Czytaj dalej »

Scroll to Top
Skip to content