Loga Unii Europejskiej

Własny biznes – praca i satysfakcja (woj. dolnośląskie)

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny pobrać i wypełnić następujący Formularz rekrutacyjny:
zalacznik-1-formularz-rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa wraz z załącznikami:

regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

zalacznik-1-formularz-rekrutacyjny

zalacznik-2a_karta-oceny-form

zalacznik-2b_karta-rozmowy-dorad

zalacznik-2c_karta-oceny-rekrutacyjnej

zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej

zalacznik-4_umowa-usl_szkol-doradcze

zalacznik-5_oswiadczenie-o-pos_wiedzy

zalacznik-6_wniosek-o-przyzn_sr_fin_roz_przed

załącznik 6- OPEN DOCUMENT_Wniosek o przyzn_śr_fin_roz_przed

załącznik-7 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

załącznik 7_(PDF) -formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

zalacznik-8-karta-oceny-formalnej

zalacznik-9-karta-oceny-merytorycznej

zalacznik-10-deklaracja-poufnosci

zalacznik-11-umowa-na-otrzymanie-wsparcia-finansowego

zalacznik-12_oswiadczenie-wspolmalzonka

zalacznik-13-informacja-o-rach-bankowym

zalacznik-14-zaswiadczenie-de-minimis

zalacznik-15-weksel-z-deklaracja-wekslowa

zalacznik-16-wniosek-wsparcie-pomostowe

zalacznik-17-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat

zalacznik-18-karta-oceny-merytorycznej-ws-pomostowe

zalacznik-19-umowa-wsparcie-pomostowe

zalacznik-20-oswiadczenie-o-aktualn-danych-de-minimis

zalacznik-21-zestawienie-towarow_uslug-zakupionych-ze-srodkow-na-rozw-przeds

zalacznik-22-umowa-o-swiadczenie-usl-szkol-dorad-po-otrzymaniu-srodkow-na-rozw-przed

zalacznik-nr-23-deklaracja_uczestnictwa

zal-1-do-deklarcji

zal-2-do-deklarcji

zal-3-do-deklarcji

Scroll to Top
Skip to content