Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) II tura

Informujemy, że Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości można składać do 17.12.2018 w biurze projektu przy ul.Bujwida  34 a/4 we Wrocławiu w godzinach pracy biura. Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do nich:

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w dwóch egzemplarzach), oraz
  2. (jeśli dotyczy) Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (dotyczy tylko osób, które w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych otrzymały taką pomoc). 

Jeżeli mają już Państwo uzupełnione i zaakceptowane wnioski można je składać wcześniej. Jednocześnie informujemy, że 17.12.2018 Wnioski powinny znaleźć się już w biurze projektu. W związki z tym, że nasz odział poczty polskiej ma niedobry kadrowe i dostarcza nam przesyłki znacząco po terminie, jeżeli będą chcieli Państwo złożyć wniosek listownie proszę zrobić to za pośrednictwem kuriera. 

 

Ważne! Działalność otwieramy dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników KOW!

Jeśli chodzi o wnioski o wsparcie pomostowe, to składane są one dopiero po założeniu działalności (np. podczas podpisywania umowy o dotację).

Szczegółowe informację o terminach podpisania umowy i wnioskach o pomostówkę, otrzymają Państwo na maila podanego w formularzu rekrutacyjnym po ogłoszeniu wyników KOW.

Scroll to Top
Skip to content