Loga Unii Europejskiej

PRACA SATYSFAKCJA SUKCES (woj. dolnośląskie)

Informacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

Numer i nazwa działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Projekt „PRACA SATYSFAKCJA SUKCES” realizowany przez:

Lider Projektu:

Fundacja Conceptus
ul. Bujwida 34a/4
50-368 Wrocław

Biuro projektu:

Fundacja Spektra
ul. Wolności 37/8
58-350 Mieroszów

Okres realizacji:

od 01-01-2017 do 31-05-2018

Całkowity koszt projektu:

1 968 251,28 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

1 867 451,28 zł

Scroll to Top
Skip to content