Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!

Poniżej zamieszamy Listy rankingowe do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”, nr POWR.01.02.01-02-0016/20 w ramach dodatkowego naboru do projektu. Lista ostateczna nr II