II tura rekrutacji do projektu „Twoja firma – Twój sukces”

Informujemy że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu w ramach II tury rekrutacji odbędzie się w terminie 31.08.2018 – 06.09.2018. Formularze należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera do Biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty założone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura, a nie data nadania. Wzór formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce do pobrania. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny załączyć do formularza zaświadczenie z Urzędu Pracy, a osoby z niepełnosprawnościami m- zaświadczenie o niepełnosprawności).

Jeżeli zamieszkują Państwo na obszarach objętych rewitalizacją i mają taką możliwość prosimy również o załączenie stosownego zaświadczenia z urzędu miasta/gminy. Usprawni nam to proces przyznawania dodatkowych punktów za zamieszkiwanie na terenie rewitalizacji oraz przyspieszy rekrutację do projektu.

Scroll to Top
Skip to content