Loga Unii Europejskiej

PRACA SATYSFAKCJA SUKCES (woj. dolnośląskie)

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 120 osób(w tym 73 kobiet) z terenu Dolnego Śląska, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach), spełniających kryteria grupy docelowej w okresie I.2017 -V.2018r. Grupę docelową projektu stanowią: osoby zamieszkujące powiaty: lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki, w wieku od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 120 osób (w tym 85 bezrobotnych i 35 osób biernych zawodowo), w tym minimum:

 • 73 kobiety (60,8%);
 • 5 osób niepełnosprawnych;
 • 20 osób długotrwale bezrobotnych;
 • 13 os. po 50 roku życia;
 • 50 osób o niskich kwalifikacjach;
 • 48 osób zamieszkujących obszary wiejskie.

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

 • identyfikacja potrzeb uczestników (w tym IPD);
 • poradnictwo zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • szkolenia zawodowe;
 • wsparcie udzielane przez doradcę klienta;
 • wsparcie mobilności geograficznej.

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

 • minimum 48 osób uzyska kwalifikacje zawodowe;
 • 80 osób zdobędzie/uzupełni doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawcy;
 • minimum 48 osób podejmie zatrudnienie.
Scroll to Top
Skip to content