Loga Unii Europejskiej

Lokomotywa przedsiębiorczości

29.09.2022

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO PROJEKTU

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły biznesplan uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu „Lokomotywa Przedsiębiorczości”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego

 

26.09.2022
Termin składania  Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – projekt „Lokomotywa Przedsiębiorczości”

Fundacja Conceptus ogłasza, że w dniach 4-7 października 2022 r. w ramach projektu Lokomotywa Przedsiębiorczości” będzie można składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, które stanowią załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych ww. wnioski znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

 

09.09.2022

Termin składania biznesplanów – projekt „Lokomotywa Przedsiębiorczości ”

Fundacja Conceptus ogłasza, że od 21 września 2022 r. do 22 września 2022 r. w ramach projektu „Lokomotywa Przedsiębiorczości ” będzie można składać Biznesplany, które stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych. Biznesplany znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

 

02.09.2022
Poniżej zamieszczamy aktualizację ostatecznej listy osób, które zakwalifikowały się do etapu szkoleniowego.

30.08.2022

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Lokomotywa Przedsiębiorczości”.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę osób, które zakwalifikowały się do etapu szkoleniowego.

Ostateczna Lista Kandydatów zakwalifikowanych do projektu

11.08.2022

Z przyjemnością informujemy o wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Lokomotywa przedsiębiorczości”. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.
Poniżej zamieszczamy listę rankingową

 

12.07.2022

Poniżej zamieszczamy Instrukcję składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Lokomotywa przedsiębiorczości”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

Instrukcja składania dokumentów rekrutacyjnych

05.07.2022

Fundacja Conceptus informuje, że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu „Lokomotywa przedsiębiorczości” odbędzie się w terminie od 15.07.2022 do 21.07.2022. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaconceptus.pl, tel. 795 959 391

Scroll to Top
Skip to content