Loga Unii Europejskiej

Lokalna Asystentura Osobista

17.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie-weryfikacja predyspozycji Asystentów Osobistych Osób z Niepełnosprawnościami

Harmonogram realizacji wsparcia-Weryfikacja predyspozycji AOON

5.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie-diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, iż ze względu na indywidualny rodzaj wsparcia terminy będą ustalane indywidualnie z osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami w terminie od 6.05.2024 r.

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie-diagnoza potrzeb UP

10.04.2024

Rekrutacja do projektu „Lokalna Asystentura Osobista”

Informujemy, iż w dniach 11-17.04.2024r. odbędzie się rekrutacja osób z niepełnosprawnością do projektu „Lokalna Asystentura Osobista” nr FEDS.09.01-IP.02-0052/23. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów faktycznych, który znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce do pobrania

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w formie papierowej odbywać się będzie w:

Biurze Fundacji we Wrocławiu przy ul. Bujwida 34a/4

lub w Punkcie kontaktowym w Świebodzicach, przy ul. Żeromskiego 6

w godzinach 10:00-15:30

Formularze w formie elektronicznej prosimy kierować na adres mailowy: biuro@fundacjaconceptus.pl

Zgłoszenia można składać zróżnicowanymi kanałami tj. osobiście, pocztą, kurierem lub elektronicznie. W sytuacji gdy dana osoba z przyczyn obiektywnych nie będzie mogła skorzystać z tych kanałów przewidujemy możliwość skorzystania z asystentury w tym zakresie np. pomoc AOON w wypełnieniu dokumentacji, przyjazd do miejsca zamieszkania, etc. Zapotrzebowanie na pomoc w powyższym zakresie można składać telefonicznie pod numerem 795-959-391 oraz mailowo pod adresem biuro@fundacjaconceptus.pl.

Dokumenty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

Scroll to Top
Skip to content