luty 2018

Projekt Twoja firma – Twój sukces

Projekt Twoja firma – Twój sukces rozpoczął się. Obecnie przygotowywane są dokumenty rekrutacyjne. Po akceptacji dokumentów przez urząd, dokumenty zostaną zamieszczone na stronie i zostanie ogłoszony termin rekrutacji do projektu. Planowany termin pierwszego naboru – marzec 2018. Wszystkie informację będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce Twoja firma- Twój sukces. Prosimy więc o bieżące śledzenie strony …

Projekt Twoja firma – Twój sukces Czytaj dalej »

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe

19.02.2017 Fundacja Conceptus informuje, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach projektu „Pracuję u siebie” należy składać od dnia 26.02.2018 do dnia 27.02.2018 w godzinach 8.00-15.00

Lista rankingowa KOW po odwołaniach

Szanowni Państwo poniżej zamieszczona jest Podstawowa Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Dotacji po odwołaniach w ramach projektu „Pracuję u siebie” nr RPOP.07.03.00-16-0003/16 realizowanego przez Fundację Conceptus  w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,  Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca …

Lista rankingowa KOW po odwołaniach Czytaj dalej »

Scroll to Top
Skip to content