sierpień 2019

Zwrot weksli -dotyczy pierwszej tury rekrutacji „Twoja firma-Twój sukces”, tj. osób które zakładały działalność w VIII.2018 r.

Informujemy iż, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości §8 pkt 14 „Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy (Weksel) zostanie Uczestnikowi Projektu zwrócony na jego pisemny wniosek, po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia przez niego …

Zwrot weksli -dotyczy pierwszej tury rekrutacji „Twoja firma-Twój sukces”, tj. osób które zakładały działalność w VIII.2018 r. Czytaj dalej »

Lista rankingowa IV tury rekrutacji

05.08.2019 Centrum Animacji Społecznej ogłasza, iż w dniu 05 sierpnia 2019 została opublikowana Lista Rankingowa IV tury rekrutacji (poniżej). Wszystkie osoby, które składały Formularze rekrutacyjne zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.   Lista rankingowa IV tury rekrutacji „Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia” Ostateczna lista rankingowa IV tury rekrutacji „Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia”

Scroll to Top
Skip to content