Aktualizacja list rankingowych – omyłka pisarska

Informujemy, że listy rankingowe do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”, nr POWR.01.02.01-02-0016/20 w ramach dodatkowego naboru do projektu, zamieszczone na stronie w dniu 10.01.2022, zawierały omyłkę pisarską w  indywidualnych numerach identyfikacyjnych, w zakresie ostatniej cyfry numeru. Wszystkie numery powinny kończyć się cyfrą 1 lub literą K. Numery zakończone na literę K, podane zostały prawidłowo, natomiast pozostałe numery omyłkowo kończyły się na losowe cyfry. Omyłka nie wpłynęła na miejsce kandydatów na liście, a pierwszy numer identyfikujący daną osobę jest prawidłowy. Poniżej zamieszczamy poprawione listy rankingowe.

Lista ostateczna nr II – aktualizacja 02.04.2022

Scroll to Top
Skip to content