Loga Unii Europejskiej

Własny biznes – praca i satysfakcja (woj. dolnośląskie)

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne 
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj,. osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie).

W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w następujących powiatach: lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski oraz ząbkowicki.

Terminy rekrutacji:

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona!

Scroll to Top
Skip to content