Loga Unii Europejskiej

Żłobek Wróbelek (m. Wrocław)

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

Kryteria formalne (obligatoryjne):

  • zamieszkanie na terenie miasta i gminy Wrocław
  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 lub osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały (kryteria dodatkowe):

  • kobiety
  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
  • osoby niepełnosprawne
Scroll to Top
Skip to content