Wyniki II rekrutacji do projektu

Informujemy, że komisja rekrutacyjna do projektu zakończyła obrady. Poniżej znajduje się lista rankingowa kandydatów do projektu:

Lista rankingowa – II rekrutacji

wyniki II rekrutacji – wersja 2 poprawiona

W wypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych,  do udziału w projekcie zostanie zaproszona kolejna osoba z listy rezerwowej. Jeżeli, ktoś z osób zakwalifikowanych do projektu, będzie chciał zrezygnować prosimy o pilną informację mailową lub telefoniczną.

Przypominamy, że maksymalnie można było osiągnąć 180 pkt. wg następującej metodologii:

 • Formularz rekrutacyjny – max. 30 pkt.
 • Rozmowa z doradcą (tylko dla 88 osób z najwyższą oceną formularza) –  max 30 pkt.
 • Punkty dodatkowe (przyznawane tyko osobą, które uzyskały wymagane minimum punktów zgodnie z regulaminem) – max 120 pkt., przyznawane za przynależność do poniższych grup:
  • kobiety – 50 pkt.
  • osoby z niepełnosprawnościami – 50 pkt.
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 10 pkt.
  • osoby z obszarów rewitalizowanych – 10 pkt.

Wszystkim osobą, które nie zakwalifikowały się do projektu lub znajdują się na liście rezerwowej zostanie przekazana pisemna informacja o szczegółach przyznanej punktacji wraz z uzasadnieniem.

W wypadku, gdy nie znają Państwo swojego numeru rekrutacyjnego prosimy o kontakt z biurem projektu. Zostanie on przesłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

Scroll to Top
Skip to content