Loga Unii Europejskiej

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Aktywizacja dla młodych

Uwaga! Poniżej znajduje się Formularz rekrutacyjny, skierowany do WSZYSTKICH zainteresowanych udziałem w projekcie: 

do pobrania – Formularz rekrutacyjny

Pozostałe dokumenty związane z projektem

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami:

I. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

I. 1 Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

I. 2 Załącznik nr 2 – Karta oceny rekrutacyjnej

I. 3. a Załącznik nr 3a Oświadczenia UP

I. 3. b Załącznik nr 3b Oświadczenie UP -IZLM

I. 4 załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy DG

I. 5 Karta oceny formularza zgłosz DG

I. 6 załącznik nr 6 – Karta oceny doradcy biznesowego

 

Dokumentacja związana z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wraz z załącznikami:

II.Regulamin udzielania wsparcia

Zał nr 1 do Reg Um o świadczenie usl szkoleniowo doradczych

Zał nr 2 do Reg Um o św usł szkoleniowo doradczych po przyzn wsparcia

Zał nr 3 do Reg Wzór Wniosku o przyznanie wsp finansowego

Zał nr 4 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej

Zał nr 5 do Reg Regulamin KOW

Zał nr 6 do Reg Wzór umowy o przyznanie wsp finansowego

Zał nr 7 do Reg Wn o przyznanie podstawowego wsp pomostowego

Zał nr 8 do Reg Wn o przyznanie przedłużonego wsp pomostowego

Zał nr 9 do Reg Um o przyznanie podstawowego wsp pomostowego

Zał nr 10 do Reg Um o przyznanie wsp pomostowego przedł

Załączniki do Umowy o przyznanie wsparcia finansowego:

Zał nr 5 do Um Informacja o nr rachunku bankowego

Zał nr 7 do Um Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji

Zał nr 8 do Um Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał nr 8 do Um Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 2

Załączniki do Regulaminu KOW:

Załącznik nr 1_Lista obecności

Załącznik nr 2_Deklaracja_oceniający

Załącznik nr 3_Deklaracja_obserwator

Załącznik nr 4_Deklaracja_Przewod_Zast_Sekret

Załącznik nr 5 KOM

Załącznik nr 6_Lista wniosków_wsparcie finansowe

Załącznik nr 7_Karta oc meryt wsp pomost podst

Załącznik nr 8_KOM wspracie pom przedłużone

Załącznik nr 9_Lista wn o przyznanie pod przedłuż wsp pom

Uwaga! W związku z tym, że zamieszczone dokumenty dopiero czekają na akceptację ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, beneficjent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych zmian w dokumentach.

 

Scroll to Top
Skip to content