Wyniki Komisji Oceny Wniosków Wsparcia Pomostowego II tura

Fundacja Conceptus ogłasza, iż po obradach Komisji Oceny Wniosków o przyznanie Wsparcia Pomostowego wszyscy Uczestnicy II tury rekrutacji projektu Twoja firma – Twój sukces są rekomendowani do przyznania wsparcia. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy Projektu uprawnieni są do przeznaczenia pomocy finansowej ze wsparcia pomostowego na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusze pozubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media.

Odnośnie podpisywania umów będziemy się z Państwem kontaktować.

Serdecznie gratulujemy !

Scroll to Top
Skip to content