Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu

Serdecznie gratulujemy Państwu zakwalifikowania się do projektu! Pod koniec października skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić chęć udziału w projekcie oraz ustalić dalsze kroki. Prosimy o odbieranie telefonów oraz monitorowanie poczty e-mail. Szkolenia i doradztwo będą odbywać się we Wrocławiu. Etap szkoleniowo-doradczy będzie realizowany w listopadzie oraz na początku grudnia. Po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego składają Państwo Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z biznesplanem). Wnioski oceni Komisja. Zakładanie działalności oraz wypłata dotacji, planowana jest na grudzień 2018. W związku z okresem realizacji projektu wszystkie działalności gospodarcze muszą zostać założone w grudniu i będzie to dość napięty okres jeśli chodzi o harmonogram projektu, dlatego prosimy o nieplanowanie dłuższych wyjazdów w tym okresie.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zrezygnować z udziału w projekcie prosimy o pilny kontakt telefoniczny i informację mailową.

Scroll to Top
Skip to content