Loga Unii Europejskiej

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Młodzi Zawodowi

Grupę docelową stanowią osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP w wieku 15-24 lat, które zaliczają się do kategorii tzw. młodzieży NEET. Uczestnikami projektu będą mogły zostać wyłącznie os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) na obszarze woj. podkarpackiego.

TERMINY REKRUTACYJNE(29.04.2016r.)

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych od 16.05.2016r. – Załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Planowany termin przyjmowania formularzy na działalność gospodarczą 25.05.2016r. – 01.06.2016r. – Załącznik nr 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Planowany termin rozmów z doradcą zawodowym dot. weryfikacji predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej 04-05.06.2016r.

INFORMUJEMY!!! WAŻNE!!!

Że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia formularza rekrutacyjnego – ZAŁĄCZNIK nr1. Następnie każda osoba wyłoniona w procesie rekrutacji zostanie, zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu objęta obligatoryjnym wsparciem udzielanym przez doradcę zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego), w ramach którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika, który będzie wyznaczał dalszą ścieżkę danej osoby w projekcie. Dalsza ścieżka danej osoby w projekcie obejmować może albo skierowanie uczestnika na szkolenie i/lub staż albo umożliwienie aplikowania o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Aby starać się o wsparcie w ramach założenia własnej działalności gospodarczej, uczestnicy będą musieli wypełnić dodatkowy formularz zawierający opis pomysłu na własną działalność gospodarczą – ZAŁĄCZNIK nr 4. Wybór kandydatów do tej formy wsparcia przebiegał będzie według etapów Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

Scroll to Top
Skip to content