grudzień 2018

Nieczynne biuro

Informujemy, że w dniu 24.12.2018r. biuro Fundacji we Wrocławiu będzie nieczynne.

Wyniki Komisji Oceny Wniosków- II tura

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków(KOW)  zakończyła ocenę Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały rekomendowane do dofinansowania. Serdecznie Gratulujemy! Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status rekomendowano do …

Wyniki Komisji Oceny Wniosków- II tura Czytaj dalej »

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) II tura

Informujemy, że Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości można składać do 17.12.2018 w biurze projektu przy ul.Bujwida  34 a/4 we Wrocławiu w godzinach pracy biura. Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do nich: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w …

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) II tura Czytaj dalej »

Scroll to Top
Skip to content