Loga Unii Europejskiej

Żłobek Wróbelek (m. Wrocław)

Każdy Uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać z usług żłobka 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 7:00 –17:00. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę i wyżywienie .Zadaniem niniejszego programu jest wsparcie pracy z dzieckiem, uatrakcyjnienie jego pobytu w placówce oraz wspomaganie jego rozwoju uwzględniając indywidualne możliwości i tempo rozwoju każdego dziecka.

Dodatkowo w żłobku zatrudniona zostanie KADRA SPECJALISTYCZNA:

– Psycholog dziecięcy – zadaniem, którego będzie analiza, wczesne wykrywanie potencjalnych zaburzeń, wspieranie i stymulowanie psychicznego rozwoju dziecka

– Logopeda – zadaniem, którego będzie wczesna interwencja logopedyczna, stymulacja prawidłowych zachowań

– Fizjoterapeuta – zadaniem, którego będzie analiza, wspieranie i stymulowanie fizycznego rozwoju dziecka

– Rytmik – zadaniem, którego będzie wspieranie i stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka

Scroll to Top
Skip to content