Loga Unii Europejskiej

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Aktywizacja dla młodych

Biuro główne fundacji:
ul. Bujwida 34 a/4,
50-368 Wrocław
godziny pracy: 9.00-17.00

Biuro projektu:
ul. Wolności 37/8
58-350 Mieroszów
godziny pracy: 10.00-15.00

Kontakt w sprawie projektu:

tel.: 793 918 789
mail:
aktywizacjadlamlodych@fundacjaconceptus.pl
mradywoniuk@fundacjaconceptus.pl
Formularze rekrutacyjne i wszystkie pozostałe dokumenty można składać zarówno w biurze projektu jak i w biurze głównym fundacji. Wszystkie biura czynne są w dni robocze w podanych godzinach, prosimy jednak o sprawdzanie zakładki aktualnosci, gdzie będą publikowane wszelkie ewentualne zmiany w godzinach pracy biura.
Scroll to Top
Skip to content