Pracuję u siebie (woj. opolskie)

Zatwierdzenie wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

30.07.2018 W związku z zaakceptowaniem list Wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone przez WUP w Opolu poniżej publikujemy Listę Wniosków, które zostały ocenione pozytywnie oraz Listę wniosków ocenionych negatywnie: Protokół z KOW POMP – lista wniosków ocenionych pozytywnie Protokół z KOW POMP – lista wniosków ocenionych negatywnie   Jednocześnie informujemy, że w dniach 13-14 sierpnia w Biurze …

Zatwierdzenie wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone Czytaj dalej »

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

04.06.2018 Fundacja Conceptus informuje, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Pracuję u siebie” należy składać od dnia 11.06.2018 do dnia 12.06.2018 w godzinach 8.00-15.00 w Biurze Projektu w Namysłowie przy ul. Partyzantów 1, pokój 103. Wnioski należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera. O terminie decyduje data wpływu do Biura, a nie data …

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone Czytaj dalej »

Zatwierdzenie wniosków o wsparcie pomostowe

06.04.2018 W związku z zaakceptowaniem Wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe przez WUP w Opolu informujemy, że w dniach 12-16 kwietnia w Biurze projektu będziemy zapraszać Państwa na podpisywanie Umów na wsparcie pomostowe. Prosimy o przygotowanie załącznika 16.3 Oświadczenie o braku długów. Ponadto przypominamy o obowiązku zabezpieczenia Umowy: 1. Weksel z deklaracją (przygotowywany przez Fundację) oraz …

Zatwierdzenie wniosków o wsparcie pomostowe Czytaj dalej »

Biuro projektu

30.03.2018 Informuję, że w dniach 3-4.04.2018 Biuro projektu będzie zamknięte.

Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na zatwierdzenie listy wsparcia pomostowego.

29.03.2018 Fundacja Conceptus informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dalszym ciągu weryfikuje listę rankingową i oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. W związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na zatwierdzenie listy. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani, gdy tylko Fundacja otrzyma odpowiedź z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

UWAGA!! Zmiana Regulaminu przyznawania środków

01.03.2018 UWAGA!! Nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na  rozwój przedsiębiorczości. Najnowsza wersja regulaminu dostępna jest w zakładce Do pobrania. Zmiana polega na dodaniu dodatkowej kategorii poręczyciela: Rolnika (posiadającego min. 15 ha ziemi).

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe

19.02.2017 Fundacja Conceptus informuje, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach projektu „Pracuję u siebie” należy składać od dnia 26.02.2018 do dnia 27.02.2018 w godzinach 8.00-15.00

Lista rankingowa KOW po odwołaniach

Szanowni Państwo poniżej zamieszczona jest Podstawowa Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Dotacji po odwołaniach w ramach projektu „Pracuję u siebie” nr RPOP.07.03.00-16-0003/16 realizowanego przez Fundację Conceptus  w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,  Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca …

Lista rankingowa KOW po odwołaniach Czytaj dalej »

Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo poniżej zamieszczona jest Podstawowa Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Dotacji w ramach projektu „Pracuję u siebie” nr RPOP.07.03.00-16-0003/16 realizowanego przez Fundację Conceptus  w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,  Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na …

Wyniki Komisji Oceny Wniosków Czytaj dalej »

Scroll to Top
Skip to content