Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na zatwierdzenie listy wsparcia pomostowego.

29.03.2018

Fundacja Conceptus informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dalszym ciągu weryfikuje listę rankingową i oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

W związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na zatwierdzenie listy. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani, gdy tylko Fundacja otrzyma odpowiedź z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Scroll to Top
Skip to content