Zatwierdzenie wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

30.07.2018

W związku z zaakceptowaniem list Wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone przez WUP w Opolu poniżej publikujemy Listę Wniosków, które zostały ocenione pozytywnie oraz Listę wniosków ocenionych negatywnie:

Protokół z KOW POMP – lista wniosków ocenionych pozytywnie

Protokół z KOW POMP – lista wniosków ocenionych negatywnie

 

Jednocześnie informujemy, że w dniach 13-14 sierpnia w Biurze projektu będziemy zapraszać Państwa na podpisywanie Aneksów do Umów na wsparcie pomostowe.

Prosimy o przygotowanie załącznika 17.2 Oświadczenie o braku długów. Ponadto przypominamy o obowiązku wniesienia zabezpieczenia Umowy, które jest niezbędne w dniu podpisania Aneksu:
1. Weksel z deklaracją (przygotowywany przez Fundację) oraz Oświadczenie Małżonka o zgodzie na wystawienie weksla (zał. 19a) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (zał. 25)
2. Dokumenty od dwóch Poręczycieli:
– zaświadczenie o zatrudnieniu lub decyzja z ZUS + trzy ostatnie potwierdzenia wpływu emerytury lub CEIDG + PIT za rok 2017 (ostatni zamknięty);
– wypełniony zał. 26;
– wypełniony zał. 24;
-wypełniony zał. 25 lub 27a

O kolejności podpisywania Umów zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Scroll to Top
Skip to content