Zatwierdzenie wniosków o wsparcie pomostowe

06.04.2018

W związku z zaakceptowaniem Wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe przez WUP w Opolu informujemy, że w dniach 12-16 kwietnia w Biurze projektu będziemy zapraszać Państwa na podpisywanie Umów na wsparcie pomostowe.

Prosimy o przygotowanie załącznika 16.3 Oświadczenie o braku długów. Ponadto przypominamy o obowiązku zabezpieczenia Umowy:
1. Weksel z deklaracją (przygotowywany przez Fundację) oraz Oświadczenie Małżonka o zgodzie na wystawienie weksla (zał. 19a) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (zał. 25)
2. Dokumenty od dwóch Poręczycieli:
zaświadczenie o zatrudnieniu lub decyzja z ZUS + trzy ostatnie potwierdzenia wpływu emerytury lub CEIDG + PIT za rok 2016/2017 (ostatni zamknięty);
– wypełniony zał. 26;
– wypełniony zał. 24;
-wypełniony zał. 25 lub 27a

O kolejności podpisywania Umów zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Scroll to Top
Skip to content