Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

04.06.2018

Fundacja Conceptus informuje, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Pracuję u siebie” należy składać od dnia 11.06.2018 do dnia 12.06.2018 w godzinach 8.00-15.00 w Biurze Projektu w Namysłowie przy ul. Partyzantów 1, pokój 103.

Wnioski należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera. O terminie decyduje data wpływu do Biura, a nie data nadania. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę.

Scroll to Top
Skip to content