zmiany w regulaminie

Informujemy, że na stronie dostępny jest zaktualizowany regulamin oraz załącznik 11 do Regulaminu. Zmiana dotyczyła doprecyzowania zapisów oraz wprowadzenia dla uczestników projektu możliwości  przesunięć środków finansowych między poszczególnymi pozycjami Planu inwestycyjnego (Biznesplan, Pkt. 4.1 Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji do 20% wartości środków w odniesieniu do pozycji, z której przesuwane są środki jak i do pozycji, na którą przesuwane są środki, w stosunku do zatwierdzonego Biznesplanu i Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, bez konieczności informowania i uzyskania zgody Beneficjenta na etapie realizacji inwestycji. (par. 9 ust.3)

Scroll to Top
Skip to content