Author name: admin

Nieczynne biuro fundacji

Informujemy, iż w dniach 23.12.2022-28.12.2022 oraz 30.12.2022r. biuro Fundacji będzie nieczynne.

Nieczynne biuro fundacji

Informujemy, iż w dniu 31.10.2022 (poniedziałek) biuro Fundacji będzie nieczynne.

Nieczynne biuro fundacji

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 (piątek) biuro Fundacji będzie nieczynne.

Aktualizacja list rankingowych – omyłka pisarska

Informujemy, że listy rankingowe do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”, nr POWR.01.02.01-02-0016/20 w ramach dodatkowego naboru do projektu, zamieszczone na stronie w dniu 10.01.2022, zawierały omyłkę pisarską w  indywidualnych numerach identyfikacyjnych, w zakresie ostatniej cyfry numeru. Wszystkie numery powinny kończyć się cyfrą 1 lub literą K. Numery zakończone na literę K, podane zostały prawidłowo, natomiast …

Aktualizacja list rankingowych – omyłka pisarska Czytaj dalej »

Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Informujemy, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego można składać do 11.03.2022. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się na stronie projektu w zakładce do pobrania. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin składania biznesplanów

Informujemy, że od 11.02.2020 r. do 21.02.2022 uczestnicy projekty będą mogli składać Biznesplany, które stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Biznesplany wraz z załącznikami znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania. Biznesplany należy składać wraz z wymaganymi załącznikami! Biznesplany powinny być zaparafowane …

Termin składania biznesplanów Czytaj dalej »

Lista rankingowa kandydatów do projektu

Informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach uzupełnienia rekrutacji. Osoby z wynikiem pozytywnym zakwalifikowały się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa. Poniżej zamieszczamy listę rankingową: Lista rankingowa II

Scroll to Top
Skip to content