Młodzi zawodowi 2

Zamknięte biuro projektu

Fundacja Conceptus ogłasza, iż w dniu 18 sierpnia – biuro projektu będzie zamknięte.

Zaproszenie do składania ofert – szkolenie dla II tury naboru

25.06.2020 W związku z realizacją projektu pt. „Młodzi zawodowi 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Fundacja Incept – Partner projektu zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu …

Zaproszenie do składania ofert – szkolenie dla II tury naboru Czytaj dalej »

Lista rankingowa II tury rekrutacji

12.06.2020 Fundacja Conceptus ogłasza, iż w dniu 12 czerwca 2020 została opublikowana Lista Rankingowa II tury rekrutacji – staże i szkolenia (poniżej). 28 osób, zostało zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, a 2 osoby znajdują się na liście rezerwowej. Lista rankingowa II tury rekrutacji – staże i szkolenia

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Conceptus publikuje listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia. Ostateczna lista rankingowa osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia …

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE Czytaj dalej »

Scroll to Top
Skip to content