Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Conceptus publikuje ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.


Ostateczna lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania


Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych dla osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Scroll to Top
Skip to content