Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Informujemy, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego można składać do 11.03.2022. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

Scroll to Top
Skip to content