Zaktualizowana ostateczna lista rankingowa – DOTACJE

Fundacja Conceptus ogłasza, iż w dniu 25 lutego 2020 r. z powodu rezygnacji kilku kandydatów została opublikowana zaktualizowana ostateczna lista rankingowa – dotacje.

Zaktualizowana ostateczna lista rankingowa – dotacje

 

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu !

Scroll to Top
Skip to content