Zapytanie ofertowe Szkolenie 2 tury naboru nr S2/7.1/PPWZ/2019

21.04.2019

W związku z realizacją projektu pt. „Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Centrum Animacji Społecznej  zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego dla 17 Uczestników Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia”, nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0032/18-00.

Zapytanie ofertowe nr S2/7.1/PPWZ/2019

Zapytanie ofertowe nr S2/7.1/PPWZ/2019 – oferta

Scroll to Top
Skip to content