Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) i kilka ważnych informacji

Informujemy, że Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości można składać do 06.08.2018 w biurze projektu przy ul.Bujwida  34 a/4. Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do nich:

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), oraz
  2. (jeśli dotyczy) Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (dotyczy tylko osób, które w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych otrzymały taką pomoc). 

 

Jeżeli mają już Państwo uzupełnione i zaakceptowane wnioski można je składać wcześniej. Jednocześnie informujemy, że 06.08.2016 Wnioski powinny znaleźć się już w biurze projektu. W związki z tym, że nasz odział poczty polskiej ma niedobry kadrowe i dostarcza nam przesyłki znacząco po terminie, jeżeli będą chcieli Państwo złożyć wniosek listownie proszę zrobić to za pośrednictwem kuriera. 

Jednocześnie jeżeli mają Państwo wątpliwości czy zdążą Państwo złożyć wniosek w terminie proszę przesłać taką informację do  01.08.2018 na adres: mradywoniuk@fundacjaconceptus.pl . Jeśli wątpliwości zgłosi wystarczająca liczba osób to istnieje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków. 

Komisja Oceny Wniosków (KOW) jest planowana na 07-09.08.2018. Jeżeli nie będzie żadnych problemów wyniki powinny ukazać się na naszej stronie 9 lub 10 lipca.

Ważne! Działalność otwieramy dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników KOW!

Jeśli chodzi o wnioski o wsparcie pomostowe, to składane są one dopiero po założeniu działalności (np. podczas podpisywania umowy o dotację).  Wysokość wsparcia pomostowego to na dzień dzisiejszy, jeśli wszyscy zawnioskują i otrzymają wnioskowaną dotację – 1 638,26.

Szczegółowe informację o terminach podpisania umowy i wnioskach o pomostówkę, otrzymają Państwo na maila podanego w formularzu rekrutacyjnym po ogłoszeniu wyników KOW.

Scroll to Top
Skip to content