Planowany harmonogram projektu -poprawa

We wcześniejszy harmonogram wkradł się błąd. Poniżej poprawiony harmonogram:

Etap szkoleniowo doradczy 6.07.2018 – 03.08.2018 – w tym czasie piszą już państwo biznesplany, które finalnie zaakceptuje doradca.

Składnie wniosków o przyznanie dotacji (wraz z biznesplanem)- do 06.08.2018

Obrady Komisji Oceny Wniosków (KOW) – 07-08.08.2018

WAŻNE! Działalność otwieramy dopiero po oficjalnych wynikach Komisji.

Od 09.08.2018 – zakładanie działalności gospodarczej i podpisywanie umów.

Po założeniu działalności gospodarczej składają Państwo również wniosek o wsparcie pomostowe.

Wszelkie szczegóły zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym.  O kolejnych krokach w projekcie będą też państwo informowani mailowo i/lub telefonicznie.

Scroll to Top
Skip to content