UWAGA! Przedłużenie ogłoszenia wyników oceny wniosków

15.12.2017

Fundacja Conceptus informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dalszym ciągu weryfikuje listę rankingową i oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji.

W związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, gdy tylko Fundacja otrzyma odpowiedź o zatwierdzeniu lity rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Scroll to Top
Skip to content