UWAGA!! Przedłużenie rekrutacji do projektu

17.03.2017

Rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie” zostaje przedłużona.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać do dnia 07.04.2017 w godzinach od 8.00 do 15.00. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową o terminie złożenia decyduje data ich wpłynięcia do biura projektu.

Zgodnie z założeniami Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 29 roku życia, w tym min. 31 kobiet.

Scroll to Top
Skip to content