Zmiany formularzy rekrutacyjnych

27.02.2017

Uwaga!

Nastąpiły zmiany następujących formularzy do projektu „Pracuję u siebie”:
1. Oświadczenie kwalifikowalności kandydata,
2. Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika projektu,
3. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego,
4. Umowa na otrzymanie dotacji,
5. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego,
6. Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Zmiany polegają na dodaniu oświadczenia, że kandydat/uczestnik „nie posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej„.

 

W zakładce Do pobrania dostępne są aktualne dokumenty, w tym dokumenty rekrutacyjnektóre muszą wypełnić wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu w terminie 03.03.2017 – 17.03.2017 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu Formularza). Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych planujących otworzyć własną działalność gospodarczą. Więcej informacji na podstronie projektu.

Scroll to Top
Skip to content