Terminy składania wniosków dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Informujemy, że Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (biznesplan) można składać od dnia 16.06.2016 do dnia 22.06.2016.  wnioski proszę składać w dwóch wersjach. W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty polskiej lub dostarczonych kurierem o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Informujemy również, że w dniach 23.06 oraz 26.06. odbędą się posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. O wynikach oceny Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz listownie.

Planowany termin podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 27-28.06 . Szczegóły zostaną ustalone indywidualnie.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy wypełnić niezwłocznie po założeniu działalności gospodarczej i złożyć w momencie podpisywania umowy.

 

Scroll to Top
Skip to content