Rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Dnia 20.07.2021r. Fundacja Conceptus informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” odbędzie się w terminie od 02.08.2021 do 20.08.2021. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 68 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 45 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaconceptus.pl, tel. 795 959 391.

Scroll to Top
Skip to content