MŁODZI ZAWODOWI

UWAGA MŁODZI ZAWODOWI!!!

29.04.2016r. INFORMUJEMY!!!

Że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia formularza rekrutacyjnego – ZAŁACZNIK nr1.
Następnie każda osoba wyłoniona w procesie rekrutacji zostanie, zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu objęta obligatoryjnym wsparciem udzielanym przez doradcę zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego), w ramach którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego UP, który będzie wyznaczał dalszą ścieżkę danej osoby w projekcie. Dalsza ścieżka danej osoby w projekcie obejmować może albo skierowanie UP na szkolenie i/lub staż albo umożliwienie aplikowania o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Aby starać się o wsparcie w ramach założenia własnej działalności gospodarczej, UP będą musieli wypełnić dodatkowy formularz zawierający opis pomysłu na własną działalność gospodarczą – ZAŁĄCZNIK nr 4. Wybór kandydatów do tej formy wsparcia przebiegał będzie według etapów Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych od 16.05.2016r.

Planowany termin przyjmowania formularzy na działalność gospodarczą 30.05.2016r. – 03.06.2016r.

Planowany termin rozmów z doradcą zawodowym dot. weryfikacji predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej 04-05.06.2016r.

Scroll to Top
Skip to content